logo

Ogłoszenie nr 1/CTI/2018 o otwartym naborze Partnera/-ów w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18


2018-02-05

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/-ów w celu przygotowania i realizacji projektu przez Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (CTI UKSW) w ramach konkursu Studia Dualne, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (dalej Uczelnia / UKSW), działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz.1146 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na Partnera/-ów krajowych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu przez Centrum Technologii Informacyjnych UKSW oraz Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych i/lub Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych w ramach konkursu Studia Dualne Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 • Ogłoszenie o naborze DUO
 • Załącznik nr 1 Formularz ofertowy DUO
 • Załącznik nr 2 Oświadczenie DUO
 • Załącznik nr 3 Kryteria oceny DUO
 • Załącznik nr 4 Umowa partnerska DUO
 • Kursy zawodowe UAV


  2017-06-12

  Centrum Technologii Informacyjnych wraz z firmą Centrum Szkolenia UAV sp. z o.o. otwiera ośrodek szkoleniowy dla operatorów dronów. Tylko u nas zawodowe szkolenia na najwyższym poziomie w atrakcyjnej cenie.
  Zapraszamy do wzięcia udziału w specjalistycznych szkoleniach:

 • Kurs zawodowy dla operatora drona – zakres podstawowy (uprawnienie VLOS)
 • Kurs zawodowy dla operatora drona – zakres rozszerzony (uprawnienie BVLOS)
 • Kurs wprowadzający do teorii fotogrametrii, podstawy merytoryczne oraz analityczne oceny podstawowych procesów obliczeniowych
 • Kurs fotogrametrii w zakresie modelowania rzeczywistości, tworzenia modeli 3D, numerycznego modelu terenu oraz cyfrowej true-fotomapy
 • Kurs przetwarzania produktów fotogrametrycznych w środowisku GIS
 • Kurs instruktorski do uzyskania uprawnienia instruktora w szkoleniach dla operatorów dronów, nadawanego przez urząd lotnictwa cywilnego


 • Zajęcia będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

  Zainteresowanych kursami zapraszamy już teraz do kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną:

 • Małgorzata Sosna, biuro@csuav.pl, 692 370 047
 • Przemysław Kojło, p.kojlo@uksw.edu.pl, 515 088 347
 • Portfolio


  Zobacz mapę obszarów

  Skan 3D  kosckoszc2czaszkamonetawięcej

  Skan 2D

  Wydruki 3D


  Galeriad kośćwięcej

  VR AR

  Drony

  Symulator Samochodu

  Video 360


  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Centrum Technologii Informacyjnych
  Nauk Humanistyczno-Społecznych
  ul. Wóycickiego 1/3
  01-815 Warszawa
  budynek 24, pok. 021
  tel.: 22 380 96 96

  tel.: 515-088-347

  cti@uksw.edu.pl